"Kiedy bóg drzwi zamyka to otwiera okno"

Witamy na stronie naszej szkoły

słów kilka o szkole

Nasza placówka kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież autystyczną z terenu powiatów: kraśnickiego, janowskiego i opolskiego. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz skierowania Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Nasza szkoła to nie tylko nauka. To także niepowtarzalny klimat, który tworzą wyjątkowi uczniowie i wykwalifikowani nauczyciele. Zabawa, teatr, wycieczki i sport to tylko niekóre z wielu propozycji naszej szkoły. Jesteśmy jedyną taką szkołą w regionie. Towarzyszymy naszym uczniom i ich rodzinom w pokonywaniu codziennych wyzwań, motywujemy do pracy oraz wspólnie cieszymy się z osiąganych sukcesów.

_DSC6566

"Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie usmiechaja się oczy."

Ks. Jan Twardowski

Oferujemy edukację na poziomie:

Szkoła podstawowa specjalna

Klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym oraz klasy dla dzieci z autyzmem.

Szkoła przysposabiająca do pracy

Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu umiarkowanym
i znacznym.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Metody pracy

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzona jest wieloma metodami:

zapraszamy do naszej szkoły 

Chcesz wiedzieć o nas więcej?

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status